ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ և ԴՐԱՆԻՑ ԲԽՈՂ 2020-2022ԹԹ․ ԳԾ-Ի ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՌԱՋԻՆ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԳՐԱՎՈՐ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ) 02/07/2020