ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ և ԴՐԱՆԻՑ ԲԽՈՂ 2020-2022ԹԹ․ ԳԾ-Ի ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՌԱՋԻՆ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԳՐԱՎՈՐ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ) 02/07/2020
ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ և ԴՐԱՆԻՑ ԲԽՈՂ 2020-2022ԹԹ․ ԳԾ-Ի ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԽՈՐՀՐԴԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԵՌԱՎԱՐ ԿԱՐԳՈՎ) 24/12/2020 30/12/2020
ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ և ԴՐԱՆԻՑ ԲԽՈՂ 2020-2022ԹԹ․ ԳԾ-Ի ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԽՈՐՀՐԴԻ ԵՐՐՈՐԴ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԵՌԱՎԱՐ ԿԱՐԳՈՎ) 15 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2021Թ. 25/02/2021
ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ և ԴՐԱՆԻՑ ԲԽՈՂ 2020-2022ԹԹ․ ԳԾ-Ի ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԽՈՐՀՐԴԻ ՉՈՐՐՈՐԴ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԵՌԱՎԱՐ ԿԱՐԳՈՎ) 29 ՀՈՒՆԻՍԻ 2021Թ. 13/07/2021
ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆԻՑ ԲԽՈՂ 2020-2022ԹԹ․ ԳԾ-Ի ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԽՈՐՀՐԴԻ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 1 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2021Թ. 07/12/2021