2020Թ. ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 06/08/2020
Մոնիթորինգային զեկույց․ ։ 2020թ․ առաջին կիսամյակ 28/11/2020